CHÚNG TÔI MUỐN NÓI “DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI VIỆT NAM”

4 năm ago
755 Views

CHÚNG TÔI MUỐN NÓI

Lịch sử Việt chưa bao giờ trải qua một thời kỳ bi thảm ô nhục như hiện nay. Việt Nam đang đứng trước một đại họa đe dọa sự tồn vong của cả một dân tộc vì “Thù Trong-Giặc Ngoài”. Thật vậy, chưa bao giờ giới cầm quyền lại vì quyền lợi cá nhân tập đoàn bè phái, sự sống còn của đảng Việt gian Cộng sản lên trên quyền lợi của dân tộc.

Thực tế lịch sử đã phơi bầy bộ mặt thật của tập đoàn Việt gian Cộng sản bất nhân hại dân bán nước đang bóc lột vơ vét tài sản của người dân để làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của toàn dân Việt Nam. Để duy trị sự thống trị, Việt gian Cộng Sản đã từng bước thực hiện “Mật Ước Bán Nước” Thành Đô mà cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Cơ Thạch đã phải cay đắng thốt lên “Một Thời kỳ Bắc thuộc mới bi thảm hơn đã bắt đầu…”.

Chúng ta đã và đang mất nước từng phần để đến năm 2020, đất nước Việt Nam trở thành một bang tự trị của Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết toàn dân Việt Nam ở trong nước và Hải ngoại phải đoàn kết một lòng, quyết tâm diệt kẻ Nội Thù chống Giặc ngoại xâm Trung Cộng.

Đã đến lúc tất cả những người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, quên đi những mâu thuẫn, bất đồng chính kiến, tôn giáo, địa phương để cùng đứng lên đấu tranh cho nền Độc lập thực sự của dân tộc, đấu tranh cho quyền dân chủ tự do thực sự, một chế độ dân chủ pháp trị bảo đảm Nhân Quyền và Dân Quyền cho mọi người dân Việt Nam, nhất là các quyền tự do căn bản của một con người.

Toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam Bất diệt. Trong ý hướng đó, Liên Minh Dân Chủ Tự Do là tiếng nói trung thực của những  những người Việt Nam yêu nước tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam góp phần chuyển đổi lịch sử, giải thể bạo quyền Cộng sản để Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn, Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt, Nhân dân Việt Nam sung túc an lạc. Một khi nhân quyền được thực sự tôn trọng, dân quyền được thực thi triệt để mới đem lại tự do hạnh phúc cho người dân.

Kế thừa truyền thống nhân đạo Việt Nam, đạo lý làm người Việt Nam, Liên Minh Dân Chủ Tự Do Cho Việt Nam chủ trương:

    – Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Dân quyền, Thực thi Dân Chủ để Phục hung Dân tộc.

     – Phục hoạt văn hóa Việt truyền thống Việt: “Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với Thời Đại Toàn Cầu Hóa”, Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam, phục hồi nền tảng đạo lý truyền thống của dân tộc, phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc” đang được “những tên Thái thú mới xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ, Hán hóa dân tộc Việt.

    –  Xây dựng một xã hội: tôn trọng quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai, tận diệt bất công xã hội, giảm thiểu cách biệt giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo để xây dựng một xã hội công bằng tiến bộ kết hợp truyền thống và thời đại.

     – Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước, phục hưng dân tộc sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

DIÊN HỒNGTHỜI ĐẠI VIỆT NAM

 

DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI VIỆT NAM

CHỦ TRƯƠNG

Đại Hội Diên Hồng Thời Đại, Quốc Dân Đại Hội của đồng bào Việt Nam ở trong nước và Hải Ngoại long trọng công bố Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại Việt Nam, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và Hải ngoại để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của lịch sử “DIỆT KẺ NỘI THÙ-CHỐNG QUÂN TÀU CỘNG XÂM LƯỢC”, hoàn thành sứ mạng Lịch sử:

  1. Cứu Quốc:

     Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại chủ trương cuộc Cách Mạng Dân Tộc Cứu Quốc để giải cứu đồng bào Việt Nam khỏi sự thống trị bạo tàn của tập đoàn Việt gian Cộng Sản, giải cứu đất nước khỏi sự xâm lăng bành trướng của đế quốc đỏ Tầu Cộng.

  1. Kiến Quốc:

     – Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với văn hóa Thời Đại Toàn Cầu Hóa.

     – Phục hoạt văn hóa Việt, phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc”, ba81t ho5c sinh cấp 1-3 phải học chữ Tàu-Hán để Hán hóa dân tộc Việt.

     – Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam.

     – Xây dựng một gía trị xã hội mới mang tính thời đại.

     – Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

  1. Hưng Quốc:

     Để phục hưng đất nước Việt Nam, Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại chủ trương phải quyết tâm thực hiện: Cách mạng hoá, Hiện đại hoá Việt Nam, một cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng để Phục Hưng Dân tộc Đại Việt Nam:  Đất nước Việt Nam Phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc.

 

Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại tôn vinh Quốc Tổ Hùng Vương biểu tượng của Tổ Quốc Việt Nam. Tôn chỉ của Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại là phục vụ con người, phục vụ người dân Việt Nam.

Mục đích của Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại là Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Nhân quyền, Thực thi Dân Chủ để phục Hưng Dân tộc Việt.

Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại chủ trương hoàn thành cuộc Cách mạng Dân Tộc Dân Chủ để Cứu Quốc, Kiến Quốc và Hưng Quốc.

     Chủ Trương Đường lối của Đại Hội Diên Hồng Thời Đại là đấu tranh Giải thể chế độ Cộng Sản, Kết hợp sức mạnh của toàn dân trong nước, tiền tuyến đang trực diện với kẻ thù và Hậu phương Hải Ngoại với 4 triệu đồng hương Việt Nam trong một  chiến tuyến “MẶT TRẬN TOÀN DÂN CỨU NƯỚC”, Liên Minh Dân Chủ Tự Do Việt Nam được thành lập để tạo một sức mạnh Tổng Lực “Giải Thể chế độ Cộng Sản”, Xây dựng một nước Việt Nam mới Dân Chủ Tự Do, một xã hội Việt Nam thực sự Công bằng và Tiến bộ… 

h1 

Sử Gia Phạm Trần Anh

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Đại Hội Diên Hồng Thời Đại 2014

Comments

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com