VIỆT NAM NƯỚC TÔI-VIETNAM MY COUNTRY

4 năm ago
138 Views

bia-vnnt
bia-vn-my-country

nam-quoc-son-ha

PHAM TRAN ANH

VIỆT NAM NƯỚC TÔI VIETNAM MY COUNTRY

NXB VIỆT NAM NGÀY MAI
TÁI BẢN LẦN THỨ BA 2016 HOA KỲ
AMAZON ẤN HÀNH
ISBN & TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

Sông núi trời Nam của nước Nam
Sách trời định rõ tự muôn ngàn
Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn
Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn…
PHẠM TRẦN ANH cẩn dịch

The South nation resides the Southern people
This fate is written in “the book of heaven”
By none reason you invade this soil
As said you will suffer a vanquishable destruction!

KÍNH DÂNG
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
DÒNG GIỐNG RỒNG TIÊN
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG LẬP QUỐC
ANH THƯ HÀO KIỆT ĐỜI ĐỜI BẢO QUỐC AN DÂN

Nhớ xưa Quốc Tổ dựng nền Ngàn năm văn hiến sử thiên anh hung Bọc điều trăm họ thai chung Đồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam!

A time within memory of our nation’s first founders, the history of thousands of years with a civilization, heroes and their victories, a belief that all Vietnamese were born by the only mother initially, the utmost familiar name “The Vietnamese Peoples” which is heartily felt and sounded very Vietnamese.

PHAM TRAN ANH
DI CHÚC MUÔN ĐỜI

“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải mà ta phải nghĩ tới chuyện khác lớn hơn là họ không bao giờ tôn trọng biên giới quy ước. Họ cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác…

Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau. Quá khứ là gốc rễ của tương lai, rễ càng đâm sâu thì cây mới vững vàng và càng vươn cao”.

VUA TRẦN NHÂN TÔN(1279-1293)

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào có thể vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho gìặc, thì phải tội tru di … ”.

VUA LÊ THÁNH TÔNG (1460-1497)

THE IMMORTAL WORDS!

“You shouldn’t forget it is a big country that would do bad and immoral things. It gives itself the right to say one thing and act differently. Therefore, the forever threats we must be aware of are from the Chinese. We shouldn’t belittle a tiny thing like a mole that occurs along our borderlands, for such a mole, without our timely intervention, will eventually become a mountain. The Chinese never abide to the agreed boundaries; they always put about excuses leading to dispute. They cannot take over our country, but they wear away our land; they gradually gnaw at our land. In the long run their attempt is to downsize our territory – from an eagle nest to that of a sparrow. So you must always keep in mind what I say:”Any inch of land that was passed to us by our ancestors must not fail or fall into other people’s hands. I want to say this as a testament for our future generations …”. The past is the root of the future, the deeper roots go, the stronger and higher plants will grow. ”

KING TRAN NHAN TON (1279-1293)

” An inch of the mountain, or an inch of the river is our land that cannot be wasted. You must contend with them to prevent them from wearing away our land. If they don’t listen to us, you can have an envoy come to the North to settle the matter diplomatically. If you dare cede one inch of the mountain or an inch of the river to the enemy, you will be beheaded …”.

KING LE THANH TONG (1460-1497)

Comments

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com