Lòng Dân Chính Là Ý Trời… Khi Tất Cả không còn sợ hãi nữa thì một cuộc cách mạng sẽ bắt đầu để phá tung xiềng xích, đòi lại dân chủ tự do cơm áo và quyền sống làm người. Dậy mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi, Đứng Vùng Lên Hỡi Đồng Bào Ơi…Liên Minh Dân Chủ Tự Do Việt Nam

5 năm ago
1923 Views

LIÊN MINH DÂN CHỦ TỰ DO VIỆT NAM

Lòng Dân Chính Là Ý Trời… Khi Tất Cả không còn sợ hãi nữa thì một cuộc cách mạng sẽ bắt đầu để phá tung xiềng xích, đòi lại dân chủ tự do cơm áo và quyền sống làm người. Dậy mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi, Đứng Vùng Lên Hỡi Đồng Bào Ơi…

Lòng Dân Chính Là Ý Trời… Khi Tất Cả không còn sợ hãi nữa thì một cuộc cách mạng sẽ bắt đầu để phá tung xiềng xích, đòi lại dân chủ tự do cơm áo và quyền sống làm người. Dậy mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi, Đứng Vùng Lên Hỡi Đồng Bào Ơi…Liên Minh Dân Chủ Tự Do Việt Namhttps://www.facebook.com/tin.vietnam2/videos/236383343482571/https://www.facebook.com/100011182423634/videos/360157464366998/

Comments

Leave a Comment