Tạp Chí TƯ TƯỞNG, năm thứ VI, số 8 – tháng 11-12 năm 1973. Chủ đề: Phan Bội Châu, của Viện Ðại Học Vạn Hạnh:

8 tháng ago
116 Views

Tạp Chí TƯ TƯỞNG, năm thứ VI, số 8 – tháng 11-12 năm 1973. Chủ đề: Phan Bội Châu, của Viện Ðại Học Vạn Hạnh:

“Suốt lịch sử cách mệnh dân tộc Việt Nam hiện đại từ Phan Ðình Phùng cho tới Nguyễn Thái Học, núi xương sông máu, hai Cụ Phan nhất là Phan Bội Châu thực tiêu biểu cho cái ý chí quật cường bền bỉ, dẻo dai của dân tộc Việt Nam.

Sinh bất năng trừ thiên hạ hoạn / Tử bất năng tiết ý trung cừu / Trường hận mang mang, Lam thủy Hồng sơn thiên cổ tại / Tiền hồ thử ý cục phương chung / Hậu hồ thử vũ đài sơ khởi / Bức nhân đốt đốt, Âu phong Á vũ bất phương lai. (Phan Bội Châu)

Tạm dịch:

Sống không trừ nỗi lo thiên hạ / Chết chửa nguôi trong ý oán cừu / Lòng giận mang mang gửi lại non sông muôn thủa / Màn hý kịch trước đà buông xuống / Ðài đấu tranh sau vội mở lên / Giục người đan đắn gió Âu mưa Á ngập trời.

Ðây là tiếng nói giờ phút cuối cùng của Cụ Phan Bội Châu ngày 29-10-1940.

Ðấy là cái hồn của Quốc học, cái học thành người không phải chỉ có trí thức chuyên môn mà còn cả một triết lý về sự sống như Cụ Phan đã sống một đời hy sinh tính mạng cho nòi giống, cho tổ quốc mà Cụ thương yêu. Cụ đã đem cái tinh thần ấy ứng dụng vào các học Quốc học thích hợp cho Việt Nam ngày nay như Cụ đã mở đầu bộ sách “Khổng học đăng”: “Học cũ vẫn không phải trần hủ, mà học mới vẫn không phải phù hoa. Nếu học cho đến tinh thần thời ví như làm nhà: học cũ là nền tảng, mà học mới tức là tài liệu; hai bên vẫn có thể giùm cho nhau làm một toàn nhà hoa mỹ. Chẳng bao giờ không tài liệu mà làm nên nhà; và cần thứ nhất là chẳng bao giờ không nền tảng mà dựng được nhà. Tác giả viết bản sách này là muốn điều hòa học cũ với học mới; hai bên tương thành cùng nhau, mà quyết không tương phản.

Tác giả nói học cũ là nói chân triết lý của Á châu từ thửa xưa, nói học mới là nói khoa học, khoa học tối tân thiệt có ích lợi với nhân sinh của thế giới bây giờ”. (Khổng học đăng)
Chúng ta ngày nay muốn xây dựng lại ngôi nhà Việt Nam cho bền vững, cho hoa mỹ tốt đẹp không thể không trung thành ứng dụng bài học thực nghiệm sống động Cụ Phan đã toát yếu trên đây mà thế giới đang mong mỏi:

“Chân triết lý của Á châu từ thủa xưa với khoa học tối tân của thế giới ngày nay!”
Tức là Ðạo học với Khoa học!

Ðây là ý nghĩa kỷ niệm nhà Ðại chí sĩ, Ðại cách mệnh dân tộc Việt Nam hiện đại: PHAN SÀO NAM [trích lời ngỏ của nguyệt san Tư Tưởng số 8-1973, chủ đề kỷ niệm Phan Bội Châu]”

Comments

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com