HÁN TỘC THỐNG TRỊ LẦN THỨ HAI “ANH HÙNG DÂN TỘC LƯƠNG LONG GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC”

7 tháng ago
84 Views

Posted by Phamtran Anh on Saturday, December 14, 2019

1. HÁN TỘC THỐNG TRỊ LẦN THỨ NHẤT (111-39TDL)

Sau khi Hán tộc xâm chiếm Nam Việt, triều Hán chia Nam Việt ra thành 9 quận. Nước ta trên danh nghĩa bị Hán tộc thống trị từ năm 111 TDL nhưng trên thực tế, triều Hán vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ miền Nam Trung Quốc (Hoa Nam). Hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân ở Bắc Việt Nam vẫn do 2 viên Điển Sứ và các Lạc Tướng cai trị. Cuối đời Tây Hán, tình hình trung nguyên xáo trộn. Vương Mãng, ngoại thích Hán triều nổi lên lật đổ triều Tây Hán lập ra triều đại Tân Mãng (9-23). Năm 23, phong trào Lục Lâm nổi lên đánh chiếm kinh đô, giết Vương Mãng. Lưu Tú lên ngôi xưng là Quang Vũ rồi dời đô về Lạc Dương nên sử Trung Quốc gọi là triều Đông Hán.

11. QUÂN HÁN XÂM LƯỢC NĂM 43.

Năm 39, Trưng Trắc đánh duổi quân Hán thành lập quốc gia Hùng Lạc độc lập tự chủ được 4 năm. Năm 43, quân Hán xâm lược đánh chiếm nước Hùng Lạc của Trưng Nữ Vương.

2. HÁN TỘC THỐNG TRỊ LẦN THỨ HAI (43-178)

Sau cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, dân tộc Việt bị Hán tộc thống trị lần thứ hai (43-178) khắc nghiệt hơn. Sách Hậu Hán Thư chép: “Xưa đất Giao Chỉ có nhiều sản vật quý, ngọc trai, sừng Tê, ngà voi, đồi mồi, hương lạ, gỗ quý, lông chim Trĩ, không thứ gì là không có… Các Thứ Sử trước sau, phần lớn không thanh liêm, trên thì bợ đỡ kẻ quyền quý, dưới thì vơ vét của cải của dân, đến khi đầy túi thì xin dời đổi…”.

Hán tộc thống trị dân ta hết sức khắc nghiệt, người dân bị áp bức bóc lột cùng cực bởi tham quan ô lại nên muôn người như một căm hờn quân giặc. Mùa hè năm 100, hàng ngàn dân chúng huyện Tượng Lâm nổi lên giết hết bọn quan lại, đốt phá dinh thự đánh chiếm quận huyện khiến Hán triều phải huy động quân các quận đến mới dẹp yên được. Để xoa dịu bất mãn triều Hán phải tổ chức phát chẩn cho người nghèo, miễn tiền lao dịch, tô ruộng, thuế cỏ khô cho nhân dân Tượng Lâm trong 2 năm liền. Chính quyền thống trị cũng cấp phát lương thực, thóc giống cho người trồng dâu, chăn tằm ở Tượng Lâm để xoa dịu bất mãn, mua chuộc lòng người.

Trong suốt thời kỳ vong quốc này, biết bao anh hùng liệt nữ đã cùng với toàn dân đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược giành lại độc lập. Năm 136, nhân dân Tượng Lâm nổi lên tiêu diệt quân Hán, năm sau cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp quận Nhật Nam. Sử Tàu “Hậu Hán Thư” chép: “Man di ngoài cõi Tương Lâm, quận Nhật Nam là bọn Khu Liên, vài nghìn người đánh huyện Tượng Lâm, đốt phủ thành, giết Trưởng lại”. Nhân dân Nhật Nam nổi lên đánh chiếm rồi đốt cháy phủ thành, tiêu diệt phần lớn quân Hán đồn trú tại đây. Một số tháo chạy về Giao Chỉ cầu cứu. Thứ Sử Giao Chỉ là Phàn Diễn điều động hơn 10 ngàn quân Giao Chỉ và Cửu Chân vào Nhật Nam nhưng chính đội ngũ quân lính này đã ủng hộ cuộc nổi dậy chống lại và đánh chiếm Quận trị.

Trước tình hình nguy ngập, Hán Thuận Đế hết sức lo lắng cho triệu tập các Công Khanh, Bách Quan và Duyên thuộc 4 phủ để huy động 4 vạn quân do một đại tướng chỉ huy. Trung Lang Đại Tướng quân Lý Cố đề nghị dùng kế ly gián, lấy vàng bạc, ban cho chức tước để mua chuộc những kẻ hám danh lợi để đánh lẫn nhau. Vua Hán cử Chúc Lương làm Thái Thú Cửu Chân, Trương Kiều làm Thái Thú Giao Chỉ sang mua chuộc, ban phát chức tước bổng lộc khiến cho cuộc nổi dậy tan rã dần và bắt giữ hàng vạn người dân. Tháng 7 năm 137, cuộc binh biến bị dập tắt nhưng vẫn âm ỉ sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

– Tháng 10 năm 144, dân chúng Nhật Nam liên kết với Cửu Chân nổi lên đánh chiếm thành trì, quận trị. Thứ Sử Hạ Phương phải điều quân đến đánh dẹp.

– Năm 157, nhân dân Cửu Chân nổi dậy đánh chiếm quận huyện, giết chết tên Thái thú Nghê Thức. Anh hùng Chu Đạt lãnh đạo nhân dân đánh chiếm Quận trị và tiêu diệt toàn bộ quân Hán trú đóng tại Nhật Nam.

– Năm 163, nhân dân Nam Việt nổi lên chiếm Quế Dương, Thương Ngô. Tên Thứ sử Hầu Phụ và Thái thú Cam Định bỏ cả Ấn tín Hổ Phù bằng đồng để chạy thoát thân. Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Hoa Nam thuộc lãnh thổ Nam Việt xưa. Tháng 12 năm 163, nhân dân Nam Hải đánh chiếm thành trì quân Hán, mở rộng lãnh thổ tự trị đến vùng biên giới giáp ranh với Hán. Hán triều cử Ngụy Lãng làm Đô Úy quận Cửu Chân đem quân đánh Chu Đạt. Chu Đạt rút lui về Nhật Nam để xây dựng củng cố lực lượng. Hán triều phải cử Hạ Phương vào đánh dẹp.

– Tháng giêng năm 170, nhân dân Hợp Phố, Giao Chỉ, Uất Lâm (Quảng Tây), Ô Hử đồng loạt nổi lên tiêu diệt quân Hán, đánh chiếm quận huyện. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ khắp lãnh thổ Văn Lang xưa.

Comments

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com