Triều Chu Lấy chữ “Điểu Triện” của Tộc Việt sửa đổi thành lối chữ “Đại Triện” của Tầu Hán.

2 năm ago
379 Views
Comments

Leave a Comment